Tư vấn 1: 0979 48 48 17

Tư vấn 2: 024 6292 4183

ĐĂNG KÝ TÌM GIA SƯ GIỎI

Đăng ký làm gia sư


 • Tỉnh/Thành dạy (*)

 • Họ tên (*)
 • Ngày sinh(*)

 • Nguyên Quán (*)

 • Nguyên Quán (*)
 • Địa chỉ hiện tại (*)
 • Email (*)
 • Điện thoại (*)
 • Ảnh thẻ (*)
 • Ảnh bằng cấp (*)
 • Sinh viên(giáo viên) trường (*)
 • Ngành học (*)
 • Năm tốt nghiệp(*)
 • Hiện là (*)
 • Giới tính (*)
 • Ưu điểm (*)
 • Môn dạy (*)

 • Môn dạy (*)
 • Lớp dạy (*)

 • Lớp dạy (*)
 • Thời gian dạy (*)
 • Số buổi (*)
 • Thời gian làm (*)
 • Yêu cầu lương tối thiểu


  1 buổi của Giáo viên là: 90 phút, 1 buổi Sinh Viên là: 120 phút

 • Yêu cầu khác
 • Mã bảo vệ (*)